Carolien Braakenburg - Esoteric Healing

Elke keuze die we maken, zonder uitzondering, heeft een impact op de kwaliteit van ons leven en dat van anderen.

Alles wat we in ons leven tegenkomen, is gebaseerd op deze keuzes en daarmee op onze dagelijkse manier van leven. De basis voor ware heling ligt in het stoppen en eerlijk kijken naar de keuzes die we maken en naar de motivatie of achtergrond hiervan.

De meeste mensen leven in constante beweging, in alsmaar doen en weinig zijn. We leven in een wereld die constant wat van ons vraagt, waarin werk en anderen belangrijker zijn geworden dan wij zelf, zelfs als dat ten koste gaat van ons eigen welzijn.

Maar wat als zelfzorg en de relatie met jezelf het belangrijkste is? En wat als deze de basis vormen voor de kwaliteit van je werk, je leven en je relatie met anderen? Is het dan niet belangrijk om eerlijk te kijken naar hoe we met onszelf omgaan en wat de motivatie is van onze keuzes en patronen?

Esoteric Healing helpt je even stil te staan en je te verbinden met jezelf, zodat je kunt voelen hoe het echt met je gaat. Zo realiseer je je wat de gevolgen zijn van jouw manier van leven op je welzijn en gezondheid. Je krijgt zo een heldere kijk op je klachten, hetzij fysiek, emotioneel of mentaal, waardoor je andere keuzes kunt maken, op weg terug naar een vitale en liefdevolle manier van leven.

In mijn praktijk kijken we samen naar wat er voor je speelt en bepalen we welke technieken voor jou het meest ondersteunend zullen zijn. Deze kunnen per sessie verschillen.

Mijn werk heeft als basis mijn liefde voor mensen, mijn eigen levenswijze en mijn jarenlange ervaring in het werken als therapeute.

De praktijk

In mijn praktijk biedt ik verschillende technieken en therapien aan, zoals Chakra-Puncture en Connective Tissue Therapie.

Presentaties en workshops

Carolien Braakenburg presenteert regelmatig over verschillende onderwerpen met als rode draad zelf bewustijn, lichaamsbewustzijn en zelfzorg.

Carolien Braakenburg Esoteric Healing sessions

Carolien is beschikbaar voor sessies in Nederland (Den Haag & Amsterdam) en België (Hoogstraten).